wev pic

18.05—20:00

Kavinė Širdelė (Maironio g. 16)

Ąžuoliniai berželiai

19.05—18:00

Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59)

Ryškiausi LMTA Kompozicijos katedros studentų kūriniai

18:00—KONDRASCHEWA/CHICA fortepijoninis duetas (Vokietija)

Vilius Lakštutis

Antonio Correa

Viltė Žakevičiūtė

Andres Posada Saldarriaga

Shigeru Kan-no

Nicolas Ospina

20:00—CaCl ansamblis

Aleksej Kalinin

Andersen Viana

David Mastikosa

Ieva Parnarauskaitė

Andersen Viana

David Mastikosa

19.05—22:00

Kavinė Širdelė (Maironio g. 16)

22:00—McLoud

23:00—TBA

20.05—13:00

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka (V. Kudirkos g. 13)

13:00—Vilniaus m.savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas

Diriguoja Donatas Katkus

Aleksej Kalinin

Viltė Žakevičiūtė

Jūra Elena Šedytė

Goda Marija Gužauskaitė

Monika Zenkevičiūtė

15:00—Išvyka į Liškiavą Laivo troupe

20.05—16:00

Liškiavos vienuolyno salė (Bažnyčios g. 7)

ContemporAcco

Andrius Maslekovas

Amin Sharifi

Alireza Shahabolmolkfard

Joshua Brown

21.05—10:00

Lietuvos kompozitorių namai

(A. Mickevičiaus g. 29)

10:00—Perkusininko Serge Vuille (Šveicarija) kūrybinės dirbtuvės kompozitoriams

14:00—Perkusininko Serge Vuille kūrybinės dirbtuvės atlikėjams

21.05—19:00

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (Vilniaus g. 41)

KONDRASCHEWA/CHICA fortepijoninio dueto koncertas

Vilius Lakštutis

Antonio Correa

Andres Posada Saldarriaga

Shigeru Kan-no

Nicolas Ospina

22.05—17:00

Lietuvos kompozitorių namai

(A. Mickevičiaus g. 29)

17:00—Double Duo

Viltė Žakevičiūtė

Božena Čiurlionienė

Damian Gorandi

Hajrullah Syla

Shigeru Kan-no

20:00—Serge Vuille (perkusija) koncertas

Jessie Marino

Matthias Leboucher

Sara Caneva

Serge Vuille

23.05—19:00

Jono Meko vizualiųjų menų centras (Malūnų g. 8)

ContemporAcco

Andrius Maslekovas

Amin Sharifi

Alireza Shahabolmolkfard

Joshua Brown

24.05—19:00

Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30)

Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas

Diriguoja Donatas Katkus

Aleksej Kalinin

Viltė Žakevičiūtė

Jūra Elena Šedytė

Goda Marija Gužauskaitė

Monika Zenkevičiūtė

25.05—19:00

Miesto Laboratorija (Antakalnio g. 17)

Flubax trio

Ben Zucker

Ruud Roelofsen

Sophie Pope

Stevie J. Sutanto

Andrius Šiurys

26.05—16:30

Lietuvos kompozitorių namai

(A. Mickevičiaus g. 29)

Synaesthesis

Diriguoja Karolis Variakojis

Rytis Mažulis

Ričardas Kabelis

Linas Paulauskis

Ramūnas Motiekaitis

Rita Mačiliūnaitė

Andrius Arutiunian

27.05—19:00

Lietuvos kompozitorių namai

(A. Mickevičiaus g. 29)

CaCl ansamblis

Aleksej Kalinin

Andersen Viana

David Mastikosa

Jūra Elena Šedytė

Raimonda Žiūkaitė

shigeru-kan-no copy

 

Shigeru Kan-no gimė Fukušimoje, Japonijoje. Šiuo metu jis givena Vestervalde, Vokietijoje ir dirba kaip laisvai samdomas kompozitorius. Jo repertuare virš 100 operų ir 700 koncertinių kūrinių. Jis taip pat yra atlikėjas, grojantis fortepijonu, vargonais, smuiku, violončele, perkusija ir lyra. Kaip pianistas, atliekantis modernios muzikos repertuarą jis grojo Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Helmut Lachenmann, Giacinto Scelsi, Arvo Pärt, Luciano Berio kūrinius. Vienoje jis studijavo pas Karlą Österreicherį ir Leonardą Bernsteiną. Štutgarte, kompozicijos mokėsi pas Helumtą Lechenmanną, elektroninės muzikos pas Erhardą Karkoschką, orkestruotės pas Milko Kelemeną.

Shigeru Kan-no was born in Fukushima, Japan. He now lives as a free-lance composer and conductor in Westerwald, Germany. His repertoire includes over 100 operas and 700 concert pieces. He is also a talented performer, able to play piano, organ, violin, cello, percussion and lyre. As a pianist in the contemporary repertoire, he has played the music of Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Helmut Lachenmann, Giacinto Scelsi, Arvo Pärt, Luciano Berio. In Vienna, he studied with Karl Österreicher and Leonard Bernstein. In Stuttgart, he studied composition with Helmut Lachenmann, electronic music with Erhard Karkoschka and orchestration with Milko Kelemen.

Shigeru Kan-no

Vilte_Zakeviciute copy

 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje pabaigė smuiko specialybę (mokytojos Laimutės Bliujienės klasėje). 2014 m. ji pradėjo studijuoti kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prof. Ričardo Kabelio klasėje. Šiuo metu kompozicijos mokosi pas Mārtiņšą Viļumą. 2015, 2016, 2017 m. ji dalyvavo festivalyje „Druskomanija“, taip pat chorinės muzikos konkurse „Vox Juventutis“. Bendradarbiavo su akordeonistu Raimondu Sviackevičium ir jo vadovaujamu akordeonistų ansambliu „ContemporACCO“. Dalyvavo tarptautiniame Akordeono festivalyje „Vilnius 2017“.

Viltė Žakevičiūtė has graduated from Kaunas J. Naujalis music gymnasium as a violonist (Laimutė Bliujienė class). In 2014 she started studying composition in Lithuanian Academy of Music and Theatre with prof. Ričardas Kabelis. Currently she studies composition with Mārtiņšą Viļums. In 2015, 2016, and 2017 she participated in Druskomanija festival as well as Vox Juventutis – choral music competition. She has collaborated with ContemporACCO ensemble, led by accordionist Raimondas Sviackevičius, and participated in the internation accordion festival Vilnius 2017.

Viltė Žakevičiūtė

Aleksej_Kalinin copy

Aleksej Kalinin kurti pradėjo įstojęs į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. Ryčio Mažulio klasę. Kompozitorius pradėjo domėtis šiuolaikine skirtingų kultūrų ir tautų muzika taip ieškodamas savo braižo. Pagrindinė jo kūrybos inspiracija– tragedijos ir mirties mistifikacija. Skirtingų tautų religijos. Didelį dėmėsi jis skiria tembrams ir jų kombinacijoms, išplėstinėmis instrumentų galimybėms, minimaliomis priemonėmis stengdamasis išgauti kuo stipresnį efektą. Viena iš pagrindinių kompozicinių priemonių yra aleatorika, kuri padeda sukelti netikėtumą ir pasimetimą laike ir kurios pagalba kompozitorius bando ištrūkti iš laiko dimensijos, tai vadindamas „pseudoimprovizacija“.

Aleksej Kalinin took up composition when he entered Lithuanian Academy of Music and Theatre, prof. Rytis Mažulis class. Aleksej started to show interest in music of different cultures and ethnicities, while searching for his own style. Main inspiration of his creative work is the mystification of tragedy and death as well as different religions. He shows a lot of attention to different timbres and their combinations, extended instrument techniques, trying to get the strongest effect with minimal measures. One of the main compositional means is aleatorics, which helps to create surprise and confusion in time, with its help the composer tries to break from time dimension and calls it pseudoimprovisation.

Aleksej Kalinin

davidmastikosa

David Mastikosa yra Bosnijos kompozitorius. Savo muzikinį kelią jis pradėjo mokydamasis klarneto ir muzikos teorijos vidurinėje muzikos mokykloje Savo Balaban Prijedore, vėliau persikėlė į Bania Luką, kur mokėsi Menų akademijoje, Tatjanos Mološevič Mijanovič klasėje. Jo kūriniai atlikti skirtingose pasaulio šalyse: Bosnijoje ir Hercegovinoje, Serbijoje, Kroatijoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse.

David Mastikosa is a Bosnian composer. He started his mousical journey when he took up clarinet and music theory in Priedor Savo Balaban music school. Late on he moved to Banja Luka, where he studied at the Academy of Arts, in the class of Tatjana Mološevič Mijanovič. His pieces have been performed in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Italy, Spain, France and other countries.

David Mastikosa

ben_zucker copy

Ben Zucker domisi muzikos ryšių tarp žmonių, objektų ir istorijų galimybėmis. Jo darbai sąmoningai peržengia ir žaidžia su žanrų bei disciplinų ribomis, juos atliko Mivos kvartetas, ansamblis „Apartment House“, „The New York Virtuoso Singers“, „Distractfold Ensemble“ ir Rinde Eckert. Kaip „naują kompozitorių–talentą“ jį apibūdino „International Audio Branding Academy“, o jo kūriniai laimėjo „Los Angeles Percussion Quartet“, „C4 Collective“ ir kitų ryškių ansamblių apdovanojimus. Jis taip pat aktyviai vykdo vokalisto, trimitininko, pianisto ir perkusininko karjeras, atlikdamas džiazą, naująją muziką ir improvizuodamas tiek solo tiek su įvairiais kolektyvais visame pasaulyje. Muzikos ir kritinės teorijos bakalauro laipsnį jis įgijo Veslijano universitete, vėliau tęsė studijas Brunelio universitete Londone, kur mokėsi pas Jennifer Walshe ir Christopher Fox. Šiuo metu jis reziduoja Čikagoje, kur pradėjo doktorantūros studijas Šiaurės vakarų universitete Čikagoje.

Interested in the possibilities of musical relationality amongst people, objects, and histories, Ben Zucker‘s work crosses and intentionally plays with genre and discipline, and has been performed by the Mivos Quartet, Apartment House, the New York Virtuoso Singers, Distractfold Ensemble, and Rinde Eckert. He was recognized as a New Composer Talent; by the International Audio Branding Academy, and his work has won awards from the Los Angeles Percussion Quartet, C4 Collective, San Francisco Choral Artists, and San Francisco Contemporary Music Players. Additionally, he maintains an active career as a vocalist, trumpeter, pianist, and with bands around the world, including solo albums on Not Art Records and Verz Imprint, deemed “a testament to the power of restraint and arrangement” (Decoder Magazine). Ben received a BA in music and critical theory at Wesleyan University, and recently completed postgraduate studies a Brunel University London with Jennifer Walshe and Christopher Fox. Currently, he resides in Chicago, where he has recently begun doctoral studies at Northwestern University.

Ben Zucker

dav

Ieva Parnarauskaitė nuo 2012 m. mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, mokyt. ekspertės Birutos Viešienės fortepijono klasėje. 2016 m. ji pradėjo studijuoti kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas prof. Mindaugą Urbaitį. Kompozitorė domisi minimalistų Arvo Pärto, Steve’o Reicho, Michaelo Gordono kūryba, žavisi avangardinio džiazo kūrėjais Timu Berne’u, Marcu Ducretu. Savo kūryboje eksperimentuoja gretindama šių skirtingų muzikos stilių principus. 2017 m. laimėjo pirmą vietą jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkurse „Vox Juventutis“.

Ieva Parnarauskaitė has studied piano in Klaipėda, Stasys Šimkus conservatoire, with Biruta Viešienė. In 2016 she took up composition in Lithuanian Academy of Music and Theatre, and studies with prof. Mindaugas Urbaitis. She is interested in the music of minimalist composers Arvo Pärt, Steve Reich and Michael Gordon and is fascinated by avant-garde jazz musicians Tim Berne and Marc Ducret. In her creative work she experiments with different principles that come from these musical genres. In 2017 she was awarded the first prize in choral music competition Vox Juventutis.

Ieva Parnarauskaitė

ANDERSEN VIANA 5 by Branca M. de Paula - Andersen Vianabr copy

Andersen Viana yra kompozitorius, dirigentas ir profesorius „Palácio das Artes“, Brazilijoje. Kurti jis pradėjo sulaukęs trylikos, o dėstyti – vos devyniolikos. Doktorantūros studijas jis baigė UFBA universitete ir tęsė studijas Brazilijoje, Italijoje, Švedijoje ir kitose šalyse. Jo kompozicijos jam pelnė 29 apdovanojimus Argenitoje, Belgijoje, Brazilijoje Čilėje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir JAV. Šiuo metu jis yra sukūręs apie 400 kūrinių kameriniam ir simfoniniam orkestrui, chorui ir skirtingiems ansambliams bei elektroniniams instrumentams. Jis taip pat vadovavo ir dirigavo daugybei vokalinių ir instrumentinių ansamblių.

Andersen Viana is a composer, conductor and professor at Palácio das Artes, Brasil. He started composing when he was thirteen, and teaching, when he was nineteen. He completed his doctorate in UFBA university and continued to study in Brasil, Italy, Sweden and other countries. His compositions have earned him 29 awards in Argentina, Belgium, Brasil, Chile, France, Italy, Spain and US. He has completed around 400 pieces for chamber and symphonic orchestras, choir and different ensembles and electronic instruments. He was also directing and conducting numerous vocal and instrumental ensembles.

Andersen Viana

DSC03337 F - Raimonda ziukaite copy

Raimonda Žiūkaitė baigė chorinio dirigavimo specialybę Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje ir kompozicijos bakalaurą bei magistrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (R. Kabelio kompozicijos klasė). 2012 m. rudens semestre pagal Erasmus mainų programą studijavo Vienos muzikos universitete Austrijoje (D. Mueller-Siemens klasė). Šiuo metu yra meno doktorantūros antro kurso studentė (Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje), tyrinėjanti trigarsius ir jų ryšius, grįstus neo-rymaniška teorija.Kompozitorė yra dalyvavusi meistriškumo kursuose Lietuvoje ir Vokietijoje. Kūryba buvo atlikta chorinės muzikos konkurse „Vox Juventutis 2011“ (III vieta), Tarptautiniame akordeono festivalyje (2013), festivaliuose „Druskomanija“ (2014-2017) ir „Crossroads“ Austrijoje (2017). Kūrinys styginių kvartetui „Prime Galaxy“ 2014 m. atstovavo Lietuvą tarptautinėje kompozitorių tribūnoje (International Rostrum of Composers), o „Chromatografija“ 8 akordeonams buvo įtraukta į CD „XXI amžiaus Lietuvos kompozicinės muzikos antologija“. Šalia akademinės muzikos, Žiūkaitė kuria ir groja roko grupėse.

Raimonda Žiūkaitė studied choir conducting in National M. K. Čiurlionis school of arts and got her BA and MA in composition from Lithuanian Academy of Music and Theatre, where she studied with prof. Ričardas Kabelis. In 2012 she studied in Viena, Austria with Detlev Mueller-Siemens. Currently she is a second-year doctorate student at Lithuanian Academy of Music and Theatre, researching the triads and their relations, based on neo-rymanian theory. Composer has participated in master classes in Lithuania and Germany. Her works have been performed in Vox Juventutis choral music competition (3rd prize), International accordion festival (2013), Druskomania festival (2014-2017) and Crossroads festival (Austria, 2017). A piece for string quartet Prime Galaxy was chosen to represent Lithuania in the International Rostrum of Composer in 2014, and Chromatografija for 8 accordions was selected for the anthology of Lithuanian 21st century music CD. Along with academic music, Žiūkaitė is writing and performing in rock bands.

Raimonda Žiūkaitė

monikazenkeviciute

Monika Zenkevičiūtė baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, šiuo metu studijuoja kompoziciją Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje, prof. Mindaugo Urbaičio klasėje. Aktyviai dalyvauja tokiuose festivaliuose kaip „Druskomanija“, „Ahead“, 2016 m. konkurse „Vox Juventutis“ pelnė III vietą. Nuo 2017 m. įvairiuose renginiuose pasirodo kaip elektroninės muzikos atlikėja ir kompozitorė.

Monika Zenkevičiūtė has graduated from Stasys Šimkus Conservatoire in Klaipėda and now is a student of Lithuanian Academy of Music and Theatre (prof. Mindaugas Urbaitis class). She actively participates in festivals, such as Druskomanija and AHEAD. She was awarded a 3rd prize in 2016 Vox Juventutis competition. Since 2017 she performs as electronic music composer and performer.

Monika Zenkevičiūtė

kjhrg - Jura Elena sedyte copy

Jūra Elena Šedytė – aktyvi lietuvių jaunosios kartos kompozitorė. 2014 m. ji įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir iki šiol tęsia kompozicijos studijas bei su ja susijusią veiklą. 2017-2018 m. Jūra sėmėsi elektroakustinės kompozicijos žinių Muzikos ir atlikimo meno universitete Vienoje, Austrijoje. Jos kūriniai skambėjo šiuolaikinės muzikos festivaliuose „Druskomanija“ (2015, 2016, 2017 m.), „MiSC Medijų savaitė 2017“; taip pat su kitais menininkais yra dalyvavusi elektroninės muzikos festivalio „AHEAD“ (2016) kūrybinėse dirbtuvėse ir „Connecting Opera and Sound Art“ projekte Gėteburge, Švedijoje (2015), aktyviai bendradarbiauja su kitų meno sričių jaunaisiais kūrėjais: šiuolaikinio cirko, šiuolaikinio šokio artistais ir teatro bei kino režisieriais.

Jūra Elena Šedytė – is an active Lithuanian composer of the young generation. In 2014 she entered Lithuanian Academy of Music and Theatre and continues to study composition along with related subjects and activities. In 2017 and 2018 Jūra was involved into electroacoustic composition studies in Vienna University of Music and Performing Arts, Austria. Her pieces were performed in festivals Druskomanija (2015; 2016; 2017), MiSC Media Week 2017, along with other artists she has participated in workshops during AHEAD festival for electronic sound practices (2016) and Connecting Opera and Sound Art project in Gothenburg, Sweden (2015). She is actively collaborating with artists from various fields: contemporary circus, contemporary dancers, teatre and cinema actors and directors.

Jūra Elena Šedytė

Goda Marija Guzauskaite copy

Goda Marija Gužauskaitė gimė ir užaugo Vilniuje. 2010 m. apsisprendusi siekti kompozitorės specialybės įstojo į M. K. Čiurlionio menų mokyklos kompozicijos ir muzikos teorijos skyrių (prof. Ryčio Mažulio kompozicijos klasė). Dvi paskutines gimnazijos klases papildomai mokėsi chorinio dirigavimo pas Romualdą Gražinį ir savanoriškai dalyvavo mokyklos choro koncertinėje veikloje. Nuo 2014 m. Goda Marija studijuoja kompoziciją (prof. Ričardas Kabelis) ir muzikos pedagogiką Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Taip pat dalyvauja kamerinio choro „Aidija“ koncertinėje veikloje (meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis) ir rašo recenzijas. Vienas ryškiausių iš daugelio kompozitorės pelnytų apdovanojimų – pirmoji vieta Europos studentų trimačio garso kūrinių konkurse, vykusiame konferencijos „ICSA 2017“ metu, kurią jai pelnė kūrinys „Towards the Tone“. Šis kūrinys taip pat skambėjo „MuTeFEST’17“ festivalyje (Helsinkis), konferencijos „Music Technology Days“ metu vykusiame koncerte (Oslas) ir Stanforde, JAV, koncerte „Natasha Barrett on the New Stage“.

Goda Marija Gužauskaitė was born and raised in Vilnius, Lithuania. In 2010, she decided to take up composition (prof. Rytis Mažulis class) and music theory at M. K. Čiurlionis School of Arts. Since 2014, she studies composition (doc. Ričardas Kabelis class) and music pedagogy at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Furthermore, she still greatly enjoys singing and conducting. Also, she writes about contemporary music events to the weekly newspaper 7 Days of Art and sings in the chamber choir Aidija (lead by Romualdas Gražinis). One of the most distinguished awards she has received was the first prize in the competition of 3D compositions of European students, which was held during ICSA 2017 conference, which she got for her piece “Towards the Tone”. This piece was also played at MuTeFEST 2017 festival (Helsinki), as well as during the conference Music Technology Days (Oslo), and in Stanford, US, during the concert Natasha Barrett on the New Stage.

Goda Marija Gužauskaitė

Alireza Shahabolmolkfard copy

Alireza Shahabolmolkfard kompozitorius iš Teherano, Irano. Būdamas vienuolikos jis pradėjo mokytis groti gitara ir vėliau mokėsi muzikos teorijos ir violončelės. Vėliau jis pradėjo kuri įvairiems Irano teatrams ir tęsė karjerą Irane kaip muzikos teatrui ir kinui autorius. Vėliau jis įsitraukė į grynosios šiuolaikinės muzikos kūrybą, taip pradėdamas naują savo karjeros etapą. Jis tęsė savo studijas ir persikėlė į Vieną, kur šiuo metu mokosi Prayner konservatorijoje. Jo kūryboje galima aptikti tiek muzikos nebyliam kinui tiek daug sudėtingesnių šiuolaikinių kūrinių.

Alireza Shahabolmolkfard is an Iranian composer from Tehran. He started playing guitar at the age of 11 and later on, continued his studies in theoretical field and also learning violincello. He started composing for various Iranian theaters and followed his career writing music for theater and film in Iran. Then, his involvement with contemporary music together with his tendency to pure musical composition opened a new chapter in his career. He continued his contemporary studies and then moved to Vienna. He studies composition in Prayner Konservatorium. Among his pieces, one can see various styles, from film music for silent movies to more complicated contemporary music.

Alireza Shahabolmolkfard

Amin_Sharifi copy

Iraniečių šiuolaikinės muzikos kūrėjas Amin Sharifi kompozicijos mokėsi Teherano menų universitete, taip pat Jakobso muzikos mokykloje Indianos universitete (dėstytojai Sven-David Sandström, Beat Furrer, Nader Mashayekhi, Peter Ablinger, Klaus Lang, Don Freund, John Gibson ir kt.). Jo kūrinius atliko JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir jo gimtojoje šalyje – Irane. Jis dirbo su Nader Mashayekhi kaip asistuojantis dirigentas Teherano kultūros filharmoniniame orkestre ir dirigavo Pierrot-Tehran naujosios muzikos ansambliui pirmąjame Teherano šiuolaikinės muzikos festivalyje ir kelete įrašų sesijų. 2012 m. jis sukūrė projektą pavadinimu „Break time“, skirtą padėti viduriniosios mokyklos mokiniams studijuoti klasikinę muziką ir literatūrą. Šis projektas padeda gerinti žmonių, neturinčių akademinės muzikos patirties klausymosi įpročius.

Iranian contemporary composer Amin Sharifi, studied Composition at Art University of Tehran and Indiana University Jacobs School of Music under direction of Sven-David Sandström, Beat Furrer, Nader Mashayekhi, Peter Ablinger, Klaus Lang, Don Freund, John Gibson, etc.. His recent works have been performed in the U.S., France, Germany, Greece and his home Iran. He has worked as assistant conductor to Nader Mashayekhi with the Tehran Cultural Philharmonic Orchestra and has conducted Pierrot-Tehran New Music Ensemble in First Tehran Contemporary Music Festival and a few recording seasons. In 2012, Sharifi designed Break time, a project which exposes high school students to in depth study of classical music and literature. This project helps to improve the listening habits of people without academic music experience.

Amin Sharifi

Serge Vuille copy

Serge Vuille yra kuratorius, perkusininkas ir kompozitorius, veikiantis naujosios ir eksperimentinės muzikos scenoje. Jis griežia „London Sinfonietta“, ICTUS ansamblyje, BBC simfoniniame orkestre ir „Martin creed“ ansamblyje, taip pat kaip solo atlikėjas festivaliuose, tokiuose kaip Hadersfyldo, Londono šiuolaikinės muzikos festivaliai, Schubertiades festivalis, SMC Lausanne ir MusikPodium festivaliuose Ciuriche. Jis dažnai bendradarbiauja su kompozitoriais ir menininkais kuriant naujus kūrinius ir komponuoja multimedinę ir koncertinę muziką, kuri atliekama Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Brazilijoje. 2009 m. jis įkūrė ir vadovauja ansambliui „We spoke“, kuriame tyrinėja kontaktą tarp instrumentinės muzikos, technologijos ir atlikimo menu. Nuo 2013 m. jis taip pat yra Kammer Klang koncertų ciklo vienas iš vadovų ir moko eksperimentinės muzikos Karališkąjame Londono muzikos koledže. Festivalio „Druskomanija“ dalyviams šiemet teko išskirtinė proga ne tik klausytis Serge‘o Vuille parengtos programos, bet ir sudalyvauti kompozitoriaus kūrybinėse dirbtuvėse atlikėjams bei kompozitoriams.

Serge Vuille is a curator, percussionist and composer active on the new and experimental music scene. He plays with the London Sinfonietta, Ictus ensemble, BBC symphony orchestra and Martin Creed Band as well as solo for festivals including Huddersfield HCMF, London LCMF, Schubertiades festival, SMC Lausanne and MusikPodium Zürich. He often collaborates with composers or artists to create new work and he composes multimedia as well as concert music performed in Switzerland, the UK, Germany and Brasil. Serge founded and directs the ensemble We Spoke since 2009 with which he explores points of contact between instrumental music, technology and performing arts. He co-directs the series Kammer Klang since 2013 and teaches experimental music at the Royal College of Music, London. The participants of Druskomanija festival this year will have a special opportunity to hear the programme prepared by Serge Vuille, as well as to participate in workshops for composers and performers.

Serge Vuille

bozena_ciurlioniene copy

Božena Čiurlionienė yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantė, kuri šiuo metu studijuoja pas prof. Rytį Mažulį ir prof. dr. habil. Gražiną Daunoravičienę. Kompozitorė aktyviai koncertuoja Europos šalyse, Kanadoje, JAV, Japonijoje. Pelnė devynis apdovanojimus Lenkijoje, penkis už Atlanto. 2016 m. jos kūrinys „Love Of Life“ laimėjo geriausios roko dainos kategorijoje Los Andžele. Kompozitorė visą laiką balansuoja tarp akademinės ir roko muzikos: tiria tritonio intervalo sampratos kismą ir sisteminį konstruktyvizmą XX a. kompozicijose, o čia pat įrašo naują roko dainą su „The Voice Of America pusfinalininke“ – India Carney. Šių dviejų muzikos krypčių sintezė atsispindi ir jos kūryboje.

Božena Čiurlionenė is currently a doctoral student of Lithuanian Academy of Music and Theatre. She studies under supervision of prof. Rytis Mažulis and prof. dr. Gražina Daunoravičienė. She presents two pieces at this year’s festival – Ancient Dances (2017) and String Quartet No. 2. While taking a gap in her studies, she actively engaged in concerts both in Europe, Canada, US, and Japan. She has won seven awards in Poland, and three overseas. In 2016, her piece Love of Life has been awarded as best rock song in Los Angeles. Composer is constantly drifting between academic and rock music. While doing her research on the tritone interval, she writes a song with a semi-finalist of The Voice of America. These two directions are eminent in her creative work.

Božena Čiurlionenė

chrisotphwe_fox copy

Christopher Fox yra kompozitorius ir šiuolaikinės muzikos kritikas. 1984-1994 m. jis dėstė kompoziciją Darmštato naujosios muzikos vasarosk kursuose. 1987 m. jis rezidavo Berlyne kaip DAAD stipendininkas menininkų rezidencijos programoje. Profesorius dėsto kompoziciją Hadersfyldo ir Londono Brunelio universitetuose.

Christopher Fox is a composer and contemporary music critic. During the years between 1984 and 1994 he was teching in Darmstadt Summer Course of New Music. In 1987, he received DAAD scholarship and was artists in residency in Berlin. As a professor he teaches composition in Huddersfield and London Brunel universities.

Christopher Fox

André Hinderlich

Mathias Leboucher groti fortepijonu pradėjo būdamas penkerių. Bakalauro laipsnį jis įgijo Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB) pas Marie-Paule Siruguet. Kartas nuo karto jis tobulinasi pas Françoise Thinat, Paul Badura-Skoda ir Alexandre Tharaud. 2014 m., kartu su Josefu Ramsaueriu ir kitais 8 muzikais jis įkūrė Zalcburgo Naujojo meno ir muzikos ansamblį. 2013 m. jis įgijo kompozicijos bakalauro laipsnį PSPBB studijuodamas pas Jean-Luc Hervé, taip pat elektroninės muzikos žinių jis semiasi iš Yan Maresz ir 2013 m. jis sutijuoja magistro programoje Mocarteumo universitete, Zalcburge pas Tristan Murail ir Achim Bornhöft. Jo muzika atliekama Prancūzijoje, Voietijoje, Ausrijoje, Kinijoje (Šanchajaus devintojoje naujosios muzikos savaitėje, 2016), Lietuvoje (festivalyje „Gaida“. Jo kūrinius atliko Court-Circuit, OENM, Syneasthesis, Names ir kiti ansambliai.

Matthias Leboucher began to play the piano at the age of 5. After studying with Bernard Job in Blois, he obtained in 2011 a Licence-DNSPM (Bachelor) at the Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB) with Marie-Paule Siruguet. He occasionally benefits from the teaching of Françoise Thinat, Paul Badura-Skoda, Alexandre Tharaud. In 2014 he created the New Art and Music Ensemble Salzburg with his colleague Josef Ramsauer and 8 musicians. In 2013 he obtained his Bachelor Composition at the PSPBB with Jean-Luc Hervé, and benefits from the teaching of Yan Maresz and Denis Dufour in electroacoustic music. Since 2013, he studies as a Master student with Tristan Murail and Achim Bornhöft in the University Mozarteum Salzburg. His music is performed in France, Germany, Austria, China (Shanghai’s 9th New Music Week 2016), Lithuania (Gaida Festival) by ensembles such as Court-Circuit, OENM, Synaesthesis, Names among others.

Matthias Leboucher

9 - Hajrullah Syla copy

Hajrullah Syla yra Kosovo kompozitorius ir dirigentas. 2010-2014 m. jis studijavo kompoziciją (Mendi Mengjigi klasėje) Pristinos universitete, Kosove. 2013 m. jis pradėjo mokytis dirigavimo pas Bajarą Berishą. Kaip dirigentas ir kompozitorius jis pasirodė Kosove, Albanijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Turkijoje, Belgijoje ir JAV. Dirigavo Kosovo filharmonijos, Kosovo jaunimo ir kitiems orkestrams. Jis taip pat „Berlin auditions 2015“ apdovanojimą, du jo kūriniai buvo atlikti Berliner Kammermusiksaal salėje. Syla taip pat dalyvavo Toshio Yanagisawos, Rene Gulikerso, Johno Armstrongo, Nathalie Marin ir kitų dirigentų meistriškumo kursuose.

Hajrullah Syla is a Kosovar composer and conductor. Syla studied composition with Mendi Mengjiqi at the University of Pristina, Kosovo from 2010 until 2014, and in 2013 he started his studies in conducting with Bajar Berisha at the same University. As a composer and conductor, he was presented in different countries like: Kosovo, Albania, Germany, Bulgaria, Turkey, Belgium, USA. He conducted different Orchestras such as: Kosovo Philharmonic, Kosovo Youth Orchestra and other orchestras. In 2015 he was a winner of the Berlin Auditions 2015 which is annually organized by Spectrum Concerts, which was followed by a concert in the Berliner Kammermusiksaal on April of 2016 where two of his works were performed. He has held several masterclasses with conductors like: Toshio Yanagisawa, Rene Gulikers, John Armstrong, Nathalie Marin among others.

Hajrullah Syla

Sara Caneva copy

Kompozitorė ir dirigentė Sara Caneva studijavo kompozicija, fortepijoną ir dirigavimą Milane, Romoje ir Štutgarte. 2016-2017 ji buvo Teatro dell’Opera di Roma kviestinė dirigentė, gavusi naujos operos užsakymą. Tame pačiame teatre ji dirigavo operų diptiko premjerą. Ji dirbo su įvairiais orkestrais, tarp kurių Savarijos simfoninis orkestras, Berlyno Sinfonietta ir kiti kolektyvai. Ji taip pat susilaukia užsakymu iš Emilijos Redžo teatro, festivalio „Crossroads“ (Zalcburgas, Mocarteumas) ir dirbo su „Schallfeld“, „Mdi“, „NAMES“, „NYKY“ ir „MACM“ ansambliais.

Sara Caneva is a composer and conductor. She studies composition, piano and conducting in Milano, Rome and Stuttgart. She has been the fellow composer 2016-2017 at Teatro dell’Opera di Roma with a new opera commission, she also conducted a world premiere opera dyptich in the same Theatre. She collaborated with orchestras like SWDKO, SWDP Konstanz, Savaria Symphony Orchestra, Berlin Sinfonietta, PSO Eindhoven, Bulgaria Classic, Dèdalo Ensemble, among others. With international composition commissions from institutions like Teatro dell’Opera di Roma, Teatri Reggio Emilia, CROSSROADS Salzburg Mozarteum, she worked with ensemble such as Schallfeld Ensemble, Mdi Ensemble, NAMES Ensemble, NYKY Ensemble, MACM.

Sara Caneva

Foto 1 - Ruud Roelofsen copy

Ruud Roelofsen gimė Renene, Nyderlanduose, pirmąsias perkusinių instrumentų pamokas jis gavo būdamas aštuonerių. Trylikos jis pradėjo mokytis ArtEZ jaunųjų talentų konservatorijoje Arneme. Šioje konservatorijoje jis su pagyrimu baigė ir bakalauro studijas (perkusija). 2008 m., kaip Erasmus mainų studentas jis studijavo Miunsterio aukštojoje muzikos mokykloje. Magistro laipsnį jis įgijo Briuselio karališkojoje konservatorijoje. Jis dalyvavo Dmitrio Kourliandskio, Carola Bauckholt, Richardo Avreso ir Martijno Paddingo meistriškumo kursuose. 2012 m. Briuselio karališkojoje konservatorijoje jis pelnė „Ingeborg Köberle“ apdovanojimą kaip daug žadantis studentas. 2013 m. jis buvo deleguotas į „Jaunųjų kompozitorių susirinkimą“ Apeldorne.

Ruud Roelofsen was born in Rhenen (The Netherlands). When he was eight years old Ruud got his first percussion lessons. On the age of 13 he started in the young talent class of the ArtEZ conservatory in Arnhem (NL). Ruud received his bachelor degree with highest honours for percussion in the same school. In 2008 he studied as an Erasmus Exchange-Student at the HFM Münster (D). Ruud received his MA degree also with highest honours for percussion at the Royal Conservatory of Brussels. Ruud received masterclasses in composition with Dimitri Kourliandski, Carola Bauckholt, Richard Ayres and Martijn Padding. In 2012 he received the Ingeborg Köberle award as highly promising student and for his exceptional performance skill in the Royal Conservatory of Brussels. In 2013 he was selected for the Young Composers Meeting in Apeldoorn.

Ruud Roelofsen

Stevie Jonathan Sutanto copy

Stevie J. Sutanto yra Indonezijos kompozitorius ir garso menininkas, kurio darbus dažniausiai įkvepia jo aplinka, socialinis kontekstas, atskleidžiant įspudžius ir mintis, su kuriais jis susiduria. Jo susidomėjimas kitomis meno sritimis išryškėjo paskutiniaisiais studijų metais, taip, šalia garso, jis įgavo daugiau erdvės saviraiškai. Viso to išdava – muzika atlikėjams šiuolaikinės muzikos kontekste, akuzmatinė muzika, erdvinė muzika, eksperimentinis medijų performanso menas. Stevie šiuo metu mokosi Linco menų universitete, Austrijoje.

Stevie J. Sutanto is an Indonesian composer/sound artist whose works are mostly influenced by his surroundings, in a social context, revealing the impression and thought he encountered. His interest in other kinds of arts emerged since the last year of his study, which then gave him more expanse to express himself, in addition to sound. The outcomes include music for musicians in context of contemporary music, acousmatic music, spatial music, and experimental media performance. Stevie currently resides in Linz, Austria, studying Interface Culture in Kunstuniversität Linz.

Stevie J. Sutanto

Siurys copy

Andrius Šiurys – kompozitorius, kurio kūryba plečiasi nuo taip vadinamos „rimtosios akademinės“ muzikos (instrumentinės ir elektroakustinės kompozicijos įvairių sudėčių instrumentiniams ansambliams) iki antimuzikos (absurdiško triukšmo grupė „Galvos Oda“). Tai apima ir muziką dramos bei kitokio formato spektakliams, veiklą su elektroakustinio chill out grupe „Delasferos“ ir eksperimentinės elektronikos kolektyvu „Elektroninės muzikos trio“. „Muzikos kūrimas man yra vaizduotėje šokančios abstrakcijos transliavimas per elektrą ar penklinę – visaip bandau“, – gūžčioja Andrius.

Andrius Šiurys is a composer whose activity expands from so called “serious academic music” (instrumental and electroacoustic compositions for different ensembles) to antimusic (absurd noise group Galvos oda). That includes music for drama and performances of other formats, work with electroacoustic chill out group Delasferos and experimental electronics group Elektroninės muzikos trio. “For me creating music is the broadcasting of abstraction that dances in my imagination through the electricity or stave – I try to do that in different ways”, – shrugs Andrius.

Andrius Šiurys

biographie_bw - Sophie Pope copy

Sophie Pope muziką dažnai įkvepia gamta, naujausiuose kūriniuose ji naudoja varnų skleidžiamus garsus, kuriais manipuliuojama elektroninėmis priemonėmis, jie perrašomi skirtingiems instrumentams. Skirtingi gamtos garsai yra pritaikomi ir orkestriniuose jos kūriniuose. Kitos garsinės inspiracijos atsiranda iš virštonių ir potonių sekų, skirtingų kultūrų liaudies muzikos, bažnyčios varpų, balso ir kalbos. Ji studijavo Karališkąjame Šiaurės muzikos koledže (Mančesteris, dėst. David Horne), Štutgarto aukštojoje (dėst. Caspar Johannes Walter) ir Manheteno (Niujorkas, dėst. Nils Vigeland) muzikos mokyklose.

The music of Sophie Pope is often influenced by nature; recent pieces include crow sounds manipulated electronically and transcribed for violin, crickets, cicadas and grasshoppers combined in an orchestral work, the sea and VLF earth sounds. Other sonic influences come from the overtone and undertone rows, folk music from various cultures, church bells, muezzins, speech and language. She has studied composition in Royal Northern College of Music Manchester with David Horne, in Musikhochschule, Stuttgart, with Caspar Johannes and in Walter Manhattan School of Music.

Sophie Pope

mazulis_rytis-dmatvejev

Rytis Mažulis yra viena ryškiausių figūrų Lietuvos šiuolaikinėje muzikoje, atstovaujantis vadinamajai superminimalizmo krypčiai, kai repetityviniai principai praturtinami įvairiomis avangardui artimomis idėjomis. Kompozitorius patyrė stiprią Conlono Nancarrowo ir Giacinto Scelsi konceptų įtaką, rašo radikalias monistines kompozicijas, remdamasis tik kanono technika ir dažnai pasitelkdamas kompiuterius. Nors jo muzikoje esama Renesanso polifonijos reliktų, tačiau skambesio kompresija ji kartais artimesnė rokui, hiperdisonansiškumu ir mikrointervalika – Scelsi kontempliacijoms, o formos požiūriu – milžiniškoms oparto kompozicijoms, kuriose eksponuojamos labai lėtai ir nuosekliai kintančios konsteliacijos. Mažulio muzika turi gana ryškų laboratorinės kūrybos atspalvį, tačiau išlaiko akademinio korektiškumo balansą.

Rytis Mažulis is one of the most distinctive figures in contemporary Lithuanian music, representing the so-called super-minimalist approach, where repetitive principles are enriched by various ideas close to avant-gardism. The composer has been strongly influenced by the concepts employed by Conlon Nancarrow and Giacinto Scelsi. He writes radical monistic compositions, making use of canon technique and often employing computers. Even though one may find relicts of Renaissance polyphony in his music, because of is compressed sound it is sometimes closer to rock, in its use of hyper-dissonance and microintervals to Scelsi’s contemplations, and as regards form – to monumental op art compositions, in which consecutively alternating constellations are very slowly displayed. Mažulis’s music has the quite distinctive stamp of laboratory-like creation although it does retain a balanced academic correctness.

Rytis Mažulis

Ricardas_Kabelis_foto_Tomas_Terekas copy

Ypatingas asketizmas, būdingas daugeliui Ričardo Kabelio kompozicijų, atrodytų išplaukia iš tam tikrų kompozitoriaus naudojamų formalių procedūrų, tokių kaip skrupulinga muzikinės medžiagos redukcija. Keli jo kūriniai remiasi vienintelio izoliuoto muzikinio parametro (ritmo, harmonijos ar tembro) ekspozicija, eliminuojant kitus parametrus. 10-ojo dešimtmečio pradžioje kompozitorius iš pagrindų nėrė į mikrotoninės muzikos subtilybes bei ėmėsi ritminio išdėstymo galvosūkių. Sunkiai ausimi pagaunami jo kompozicijų tembro, mikrointervalų ir akustinio intensyvumo pokyčiai panardina susikoncentravusius klausytojus į begalinį erdvės/laiko kontinuumą.

The striking austerity, characteristic of the major part of Ričardas Kabelis’ compositions, seem to flow from the underlying formal procedures he employs such as meticulous reduction of musical material. Quite a few of his works are based on the exposition of a certain single isolated musical parameter (such as rhythm, harmony, or timbre), eliminating the others. Since the early 90’s, he delves thoroughly into the subtleties of microtonal music and puzzles of its rhythmic arrangement. Hardly audible changes of timbre, microintervals and acoustic intensity in his compositions immerse the concentrated audience into an endless space/time continuum. Clearly off the mainstream of contemporary music, however, oeuvre by Kabelis’, probably the most radical and enigmatic figure in Lithuanian music, is considered neither easily performable nor listenable.

Ričardas Kabelis

ramunas_motiekaitis

Ramūnas Motiekaitis yra kompozitorius ir humanitarinių mokslų specialistas. Jo tyrimų laukas – japonų filosofija ir jos ryšys su Vakarų kontinentinės filosofijos tradicija bei muzikos semiotika. Kvestionuodamas šiuolaikinės muzikos diskurso ištakas, jis siūlo kitokį dalyvavimą klausymosi procese; mažiau ekspresyvų ir reprezentatyvų, išnykstant kontempliacijoje. Tokia Motiekaičio estetinė pozicija tampa centrine jo kūrybinėse praktikose ir kompozicijose, kurias jis rašo įvairiems akustiniams instrumentams ir balsams, taip pat elektronikai. Kompozitorius atsisako eiti koncertiškų pareiškimų keliu ir renkasi ambivalentiškus, neutralesnius muzikinius gestus. Prašydamas distancijos, jis susitelkia ties skambesiu, kuris tampa itin pažeidžiamu kasdienio gyvenimo bruzdesyje.

Ramūnas Motiekaitis is a composer and a scholar. His research interests lie in Japanese philosophy and its relation to Western continental philosophical tradition and musical semiotics. While questioning the origins of contemporary music discourse he seeks to offer different participation in the listening process; less expressive and representative and fading into contemplation. In this way, his aesthetic stance becomes one of the main characteristics of his work in general. He refuses to go along the path of statements and rather chooses to exhibit more ambivalent or neutral musical gestures. He asks for distance, while also maintaining the clarity of sound which is almost fatally vulnerable when exposed to the buzz of everyday life.

Ramūnas Motiekaitis

Linas Paulauskis

Linas Paulauskis 1992 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. Algirdo Ambrazo muzikos teorijos klasę. 1991-2000 metais dirbo kultūros savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“ (1994-2000 metais – vyr. redaktorius). Nuo 2000 m. dirba Lietuvos muzikos informacijos centre, 2007-2014 m. šio centro direktorius. Kaip kompozitorius ir atlikėjas pasirodydavo šiuolaikinės muzikos festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje (Vokietijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Lenkijoje).

Linas Paulauskis graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre in 1992 as music theorist (with prof. Algirdas Ambrazas). He was working in the weekly cultural newspaper Šiaurės Atėnai (“Northern Athens”, y. 1991-2000, chief editor y. 1994-2000). Since 2000 he works in Lithuanian music information center (director, y. 2007-2014). As composer and performer, he participated in contemporary music festivals in Lithuania and abroad (Germany, Austria, United Kingdom, Estonia, Poland).

Linas Paulauskis

9rita_maciliunaite-martynas_aleksa copy

Tikrovėje neegzistuojančios gamtinės idilės įvaizdį sukeliančioje Ritos Mačiliūnaitės muzikoje, pasak autorės, siekiama „trapumo ir skaidrumo“, čia norima susekti garsų pėdsakus ir nužymėti šešėlių kontūrus. „Iš nuojautos“ gimusius kūrinius autorė dažnai komponuoja iš styginių virpesių ir šiugždesių, ornitologinių (egzotinių) medinių pučiamųjų pasažų, onomatopėjiškų elektroninių garsų. Kaip ir daugelio jos kartos kompozitorių, jos operų siužetai yra abstraktūs ir konceptualūs, išreiškiantys tam tikrą idėją (ar jų kompleksą), o ne konkrečią gyvenimišką situaciją.

The music of Rita Mačiliūnaitė creates an image of natural idyl that is non-existent in reality; the composer says she was pursuing ‘fragility and transparency’, trying to discover the traces of sounds and mark the contours of shadows. Her ‘intuitively born’ works are often assembled from quavering and rustling of strings, blasts of ‘ornithological’ (exotic) woodwinds and onomatopoeic electronic sounds. Similar to many other composers of her generation, the plots of Mačiliūnaitė’s operas are abstract and conceptual, expressing a certain idea (or a complex thereof) rather than a specific life situation.

Rita Mačiliūnaitė

Andrius-Arutiunian_photo-by-ARTI copy

Andrius Arutiunianas yra armėnų ir lietuvių kilmės kompozitorius bei garso menininkas. Muzikoje jis tyrinėja sociokultūrinius specifinių istorijų apsektus, pasitelkdamas garsinius artefaktus, dažnai gilindamasis į identiteto klausimus, garsinį pasisavinimą, garso ir triukšmo ribas. Jo darbai susideda iš elektroakustinių kūrinių kameriniams ansambliams, garso instaliacijų ir multimedinių kūrinių. Vienas tokių – nesenai vykęs „600 Notes“ atlikimas parodoje „documenta 14“, taip pat kūrinys apie sustabdytą Visagino jėgainės projektą, arba rekompozicija, besiremianti NASA „Auksiniu įrašu“ išsiųstu su Voyager misija 1977 m.. Arutiuniano armėniška ir lietuviška kilmė taip pat turi svarios įtakos jo kūrybai, verčianti jį žvelgti į skirtingus asmeninių ir bendrų istorijų sluoksnius per jo kuriamą muziką.

Andrius Arutiunian is an Armenian-Lithuanian composer and sound artist. His music explores the socio-cultural aspects of specific histories through their sonic artefacts, often dealing with ideas of identity, sonic appropriation and thresholds of noise and sound. His works comprise of electroacoustic pieces for chamber ensembles, sound installations and multimedia pieces, such as his recent performance 600 Notes at documenta 14, multimedia piece on the decommissioned Visaginas nuclear facility in Lithuania or a recomposition based on the NASA’s 1977 Voyager Golden Record. Arutiunian’s Armenian-Lithuanian background is also a strong influence on his work, compelling him to look into the layers of personal and shared histories through his music.

Andrius Arutiunian

joshua brown copy

Joshua Brown yra kompozitorius, šiuo metu studijuojantis Mančesterio universiteto doktorantūroje.

Joshua Brown is a composer from the UK, currently studying a PhD at the University of Manchester.

Joshua Brown

Maslekovas drusko - Andrius Maslekovas

Andrius Maslekovas – kompozitorius ir tyrėjas, siekiantis pagrįsti, atrasti, sukurti savo skambesio kokybę (-es). Tyrinėdamas skambesio kokybės tematiką įgijo meno daktaro laipsnį.

Andrius Maslekovas is a composer and researcher, who is striving to substantiate, discover and create his own sound quality (-ies). He got his artistic doctorate in the field of compositional issues of sound quality.

Andrius Maslekovas

kontaktai

festivalį organizuoja

rėmėjai

Untitled-2 copy
Untitled-7 copy
Untitled-4 copy
swissartscouncil
savivaldybe2
Untitled-6 copy
Untitled-3 copy
kulturosministerija

partneriai

Untitled-1 copy
Untitled-3 copy
Untitled-7 copy
Untitled-4 copy
Untitled-2 copy